Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Hun hadde pustet inn eimen av gjærende fisk mens hun hadde sett en der det sto skrevet med skjøre, skrå bokstaver: Joncaire Paris – Un peu d'Orient.

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

som gjenspeiles i deres navn, og mange hieroglyfer av egyptiske bokstaver var symboler på dyr, fugler, reptiler, fisk og insekter, som var ideogrammer for.

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver

Fisk på to bokstaver