Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Først utryddet de gjedda. Så fisket de hundrevis av ørret - med

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Gjeddefiske - Predatorfiske er noe som har blitt veldig populært de

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

27. mar 2015 Et par heftige utras til fulgte, men da sjansen bød seg, håvet han fisken på direkten. Først da gikk det opp for ham hvor enorm fisken faktisk var.

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Gjedda på snaut 20 kilo dro gummibåten etter seg i en time

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Eldre individ ernærer seg nær utelukkende av fisk, deriblant artsfeller, samt Gjedde er satt ut i flere fylker hvor den tidligere ikke fantes (Huitfeldt-Kaas 1918).

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde

Hvor fiske gjedde