Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

13. mar 2019 Det som er tilfelle er at oppdrettsanlegga skapar kunstig rev (habitat), som blir tilhaldsstad for småfisk, og større fisk som sei og torsk, som jaktar 

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

(herunder apparater som er forsynt med utstyr til røking av fisk, kjøtt etc.); Filemaskiner hvis konstruksjon likner den hos frem- og tilbakegående sager, men 

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk

Filemaskine til fisk